Työsuojelulainsäädäntö

Tee työtä turvallisesti

Työsuojelulainsäädännön tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja -olosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja. Laki on pakottavaa oikeutta ja sen asettamasta minimitasosta ei voida poiketa sopimuksin.

Työsuojelun tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Työsuojelulainsäädäntö sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

  • Yleinen turvallisuus
  • Työsuojelun valvonta ja hallinto
  • Työterveys
  • Nuoret työntekijät
  • Fysikaaliset tekijät
  • Kemialliset ja biologiset tekijät
  • Mekaaniset tekijät
  • Rakentaminen
  • Painelaitteet ja räjähteet
  • Rautatiet, alukset, satamat, metsätyöt

LAWLY tunnistaa juuri yritystäsi koskevat vaatimukset ja paketoi ne helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. LAWLY huolehtii vaatimusten päivityksistä ja ilmoittaa yritystäsi koskevista muutoksista. Palvelun avulla täytät vaivattomasti laatujärjestelmien velvoitteet lainsäädännön seuraamisesta ja voit arvioida, miten yrityksesi täyttää velvoitteet. Ota LAWLY-palvelu ilmaiseen kokeiluun.

Tarvitsetko apua? Katso asiantuntijamme tarjoamat lisäpalvelut http://www.ramboll.fi/ymparisto-ja-terveys

Viimeisimmät artikkelit