Elintarvikelainsäädäntö

LAWLY seuraa elintarvikelainsäädäntöä puolestasi

Elintarvikelainsäädännöllä pyritään varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus ja elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä elintarvikkeista annettujen tietojen totuudenmukaisuus. Laki suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta, varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja turvaa korkealaatuisen elintarvikevalvonnan. Lisäksi se osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

LAWLY sisältää elintarvikealaa koskevat laki- ja säädöskokonaisuudet, jotka koskevat mm.

  • elintarvikehuoneistojen rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia eri toimialoilla
  • elintarvikkeiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta
  • omavalvontaa
  • pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden markkinointia
  • elintarvikevalvontaa

LAWLY tunnistaa juuri yritystäsi koskevat vaatimukset ja paketoi ne helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. LAWLY huolehtii vaatimusten päivityksistä ja ilmoittaa yritystäsi koskevista muutoksista. Palvelun avulla täytät vaivattomasti laatujärjestelmien velvoitteet lainsäädännön seuraamisesta ja voit arvioida, miten yrityksesi täyttää velvoitteet.

Tarvitsetko apua? Katso asiantuntijamme tarjoamat lisäpalvelut http://www.biosafe.fi/fi/biosafetraining

LAWLY seuraa elintarvikelainsäädäntöä puolestasi

Kokeile ilmaiseksi

Viimeisimmät artikkelit