Uusittu kemikaaliluettelo, riskienhallinta ja tehtävien hallinta

Uusittu kemikaaliluettelo, riskienhallinta ja tehtävien hallinta

Kirjoittanut: Lars Remes Aihe: Ajankohtaista

Lawlyn uusin versio sisältää merkittäviä toiminnallisia parannuksia kemikaaliluetteloon ja riskienhallinta -työkaluun. Lisäksi uutena ominaisuutena Lawlyssa voi luoda ja hallita vaatimustenmukaisuuteen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä tehtäviä.

Kemikaaliluettelon muutokset

Kemikaaliluetteloon on lisätty uudet kentät standardoiduille H- ja P-lausekkeille sekä vaaraluokille. Lisäksi luettelossa voi valita kullekin kemikaalille suojainkuvakkeet, tallentaa kemikaalin REACH-rekisteröintinumero ja lisätä omia muistiinpanoja.

H-lausekkeet, P-lausekkeet ja vaaraluokat pystyy nyt hakemaan ja valitsemaan valmiista listasta. Tämä mahdollistaa jatkossa mm. kemikaalisuhdeluvun laskemisen automaattisesti.

Vanhassa versiossa olleet H-lausekkeet ja vaaraluokat löytyvät kohdista ”Muu (ei CLP) vaaralauseke” ja ”Muu (ei CLP) vaaraluokka”. Päivityksen yhteydessä vanhoista merkinnöistä on pyritty automaattisesti tunnistamaan standardoidut lausekkeet ja lisäämään ne uusin tietokenttiin.

Riskienhallinnan muutokset

Riskit on nyt jaettu kolmeen eri tyyppiin – työturvallisuus, ympäristö ja liiketoiminta – ja riskin tyypistä riippuen riskejä voidaan luokitella eri tavoilla. Kaikkiin riskeihin voi nyt liittää tunnisteita, kommentteja ja liitteitä sekä määrittää tarkastelukohteet ja vastuuttaa riskejä käyttäjille. Lisäksi riskin sijainnin voi halutessaan merkitä karttaan.

Työturvallisuusriskiin liittyvän vaaratekijän voi nyt valita standardoidusta listasta, ja riskitason sekä jäännösriskin voi arvioida visuaalisesti kaksiulotteisesti Vaikutus..Todennäköisyys -asteikolla. Ympäristö- ja liiketoimintariskejä voi vastaavasti luokitella Uhka…Mahdollisuus -asteikolla.

Kokonaisuuden hallitsemiseksi riskeille on lisätty oma mittaristo, jossa voi tarkastella riskienhallinnan tilannetta edistymiskäyrien, koostekuvaajien ja tunnistekohtaisten mittareiden avulla.

Asiakkaiden riskit on automaattisesti muutettu päivityksen yhteydessä työturvallisuusriskeiksi, ja tiedot on siirretty uusittuihin tietokenttiin.

Tehtävien hallinta

Täysin uutena ominaisuutena olemme lisänneet tehtävien hallinnan. Tehtäviä voi luoda mistä tahansa ja niitä voi liittää mm. riskeihin ja vaatimuksiin. Tehtäville voi määrittää vastuuhenkilön ja määräajan, lisätä tunnisteita, kommentteja ja liitteitä ja edistymistä voi seurata mittariston tai kanban-tyyppisen taulun avulla.

Parannukset käytettävyyteen

Uudessa versiossa olemme myös parantaneet palvelun käytettävyyttä erityisesti tableteilla ja mobiililaitteilla. Uudet työkalut skaalautuvat käytössä olevan ruudun koon mukaan, ja toiminnot ovat käytettävissä myös ilman hiirtä olevissa kosketusnäytöllisissä laitteissa.

Jatkuvuuden hallinta

Auditoinneissa tehtävät löydökset – poikkeamat, havainnot, kehitysmahdollisuudet – osoittavat, missä yrityksellä on kehittämisen varaa. Parhaimmassa tapauksessa auditoinnit toimivatkin yrityksen toiminnan kehittämisen työkaluna. Mutta tämä pätee ainoastaan silloin kun auditoinneissa esiin tulleet löydökset otetaan työlistalle, niiden korjaamiseksi tehdään suunnitelma, joka vastuutetaan ja jolle asetetaan aikataulu. Tämän jälkeen tulee vielä seurata suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista.

Tulevan syksyn aikana julkaisemme uuden jatkuvuuden hallinta-osion, jonne auditoinnin voi suorittaa mobiilipäätteellä reaaliajassa. Auditoinnissa esiin tulevat poikkeamat ja kehitysehdotukset kirjataan audittoinnin aikana Lawlyyn, jossa korjaavien toimenpiteiden suunnittelu, vastuutus, aikataulutus ja seuranta voidaan kätevästi suorittaa. Auditointiin voidaan liittää myös Lawlyssa olevat lupa- ja lakisääteiset vaatimukset.

Viimeisimmät artikkelit