Uudet ominaisuudet Q1/2019

Uudet ominaisuudet Q1/2019

Kirjoittanut: Lars Remes Aihe: Ajankohtaista

Lawlyn uusi versio tuo merkittäviä helpotuksia erityisesti tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten hallintaan. Lisäksi julkaisu sisältää kasan bugikorjauksia ja parannuksia käytettävyyteen.

Tietosuoja -moduli

Aiemmin ”Henkilötietorekisterien rekisteri” nimellä kulkenut osio on suunniteltu kokonaan uudestaan vastaamaan paremmin yritysten tietosuoja-asioiden parissa kohtaamiin haasteisiin. Pelkän rekisterin sijaan uudistettu moduli tarjoaa nyt kattavat työkalut yrityksen tai konsernin tietojenkäsittelytoimintojen ja niihin liittyvien organisaatioiden – kuten käsittelijöiden – kartoittamiseen ja hallintaan.

Työkalut seuraavat syötettyjen tietojen tilaa, ja mm. raportoivat dokumentaatiosta löytyvistä puutteista. Työkalujen avulla voidaan varmistua, että toiminnoista tarvittavat tiedot ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat tarjoamaan pätevän oikeudellisen suojan ongelmatilanteiden varalle.

Työkalujen tarjoamien visualisointityökalujen avulla saat myös selkeän kuvan tietosuojaan liittyvien organisaatioiden yhteyksistä, tietojen siirtymisestä ja tietojen kulkemisesta eri järjestelmien välillä. Tämä helpottaa ja säästää kustannuksia mm. tietopyyntöjen käsittelyssä ja auttaa kartoittamaan puutteet prosesseissa.

Valikot sisältävät valmiit vaihtoehdot mm. käsittelyn oikeusperusteille, henkilötietoryhmille ja käsiteltäville henkilöryhmille, sekä mallitekstejä. Työkalu sisältää myös uuden kansallisen tietosuojalain tuomat muutokset.

Rekisterit

Rekistereiden käyttöliittymää on yhdenmukaistettu, virheilmoituksia selkeytetty, ja käytettävyyteen on tehty parannuksia erityisesti mobiililaitteet huomioiden.

Määräaikaishuollot ja -tarkastukset -osio kerryttää nyt muutoshistoriaa. Eli päivityksestä alkaen on mahdollista tarkastella merkintöihin tehtyjä muutoksia.

Jatkuvuuden hallinta

 • Löydöksiä voi nyt luokitella mm. taloudellisten vaikutuksien, kiireellisyyden tai kustannusvaikutuksen perusteella, ja merkitä löydöksien sijainnit karttaa ja/tai pohjakuviin.
 • Auditointeihin, löydöksiin, tehtäviin ja riskeihin tehdyistä muutoksista pidetään nyt kirjaa, eli päivityksestä alkaen on mahdollista tarkastella niiden muutoshistoriaa.
 • Kaikille löydöksille tulee nimetä vastuuhenkilö ennen kuin ne voidaan siirtää Kesken -tilaan.
 • Jo raportoituja löydöksiä voi jälkikäteen liittää auditointitapahtumaan
 • Auditointiraporteille voi tehdä valmiita pohjia, joita voidaan käyttää myös alitileissä.
 • Auditoititapahtumiin voi liittää kommentteja.

Käyttäjien ”Tilini” -osio

 • Käyttäjän hyväksymät käyttäjäehdot ovat nähtävissä ”Tilini” osiossa
 • Käyttäjä voi vaihtaa käyttöliittymän kielen

Muuta

 • Vaatimuksia voidaan osoittaa käyttäjille myös aliluokka-kokonaisuuksittain (esim. jätehuolto tai kemikaalit)
 • Parannuksia ja bugikorjauksia ”Omien vaatimusten” hallintaan ja tuontiin
 • Parannuksia ja bugikorjauksia vaatimusten ylläpitoon, käyttäjien ja alitilien hallintaa
 • Tilille voi valita käytettävän valuuttayksikön, jota käytetään mm. löydöksien luokittelussa
 • Yritystilin hyväksytyt sopimusehdot on nähtävissä ”Asetukset” -> ”Tilin asetukset” osiossa
 • Opastus- ja selitetekstejä on lisätty lomakkeisiin
 • Interaktiiviset opastukset on päivitetty
 • Mittaristoissa voi tarkastella joko aktiivisen tilin tilaa tai yhteenvetoa aktiivisen tilin ja kaikkien sen alitilien tilasta.
 • Opastus käynnistyy automaattisesti ensimmäisellä kirjautumiskerralla
 • Uudet tiedotteet ponnahtavat ruudulle automaattisesti yksi kerrallaan

Viimeisimmät artikkelit