Nyt myös kaivosteollisuuden ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö mukana Lawlyssa

Nyt myös kaivosteollisuuden ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntö mukana Lawlyssa

Kirjoittanut: Fenia Niemitz Aihe: Ajankohtaista

LAWLY-palveluun lisättiin kesäkuun alussa runsaasti kaivosten toimintaa koskevia säädöksiä ja vaatimuksia. Lisättävät vaatimukset käsittelevät muun muassa ympäristönsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Uusissa velvoitteissa on sisältöä koko kaivoksen elinkaaren ajalta – perustamiseen tarvittavista lupahakemuksista toiminnan päättymiseen liittyviin toimenpiteisiin asti.

Uusia toiminnanaikaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi kaivoskartat ja niiden ajantasaisuuden hallinta sekä henkilöstön kouluttamisesta huolehtiminen. LAWLY toimii työkaluna tarvittavista dokumenteista huolehtimiseen sekä antaa tietoa niissä vaadittavista sisällöistä.

Toiminnan taustalla lakiviidakko – ratkaisuksi LAWLY

Kaivostoimintaa sääntelee vuonna 2011 voimaantullut Kaivoslaki, joka sisältää erityisesti vaatimuksia ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyen. Kaivoslain ohella myös monet muut lait ohjaavat kaivostoimintaa. Esimerkiksi Maa-aineslaki, Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista sekä Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta määrittävät toimintaa, ja myös nämä lait ja säädökset löytyvät vaatimuksina Lawlysta.

Lawlyn avulla kaivostoiminnan jatkuvuuden hallinta helpottuu ja samalla mahdollistuu yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen kaikkien vaatimusten täyttämiseksi. Palvelun tarkentavien kysymysten avulla toiminnanharjoittaja rajaa näkyviin vain omaa liiketoimintaansa koskevat vaatimukset. Esimerkiksi Poronhoitolaki on otettava huomioon vain, jos kaivostoiminta sijaitsee poronhoitoalueella tai kullanhuuhdontaa koskevat vaatimukset täytettävä vain, mikäli kullanhuuhdontaa tehdään.

Viimeisimmät artikkelit