Loputon suo nimeltä elintarvikelainsäädäntö

Loputon suo nimeltä elintarvikelainsäädäntö

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Ajankohtaista

67 lakia, 340 vaatimusta. Elintarviketoimintaan liittyvät säädökset kontaktimateriaaleista jalostavan tuotannon vaatimuksiin. Eviran yksityiskohtaiset ohjeet pakkausmerkinnöistä ja terveysväitteistä. Päälle vielä vuoteen 2019 ulottuva lakiuudistus. Elintarvikealaa koskevan lainsäädännön selvittäminen on suunnaton urakka.

Elintarvikelainsäädännöllä varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä niistä annettujen tietojen paikkansapitävyys. Sen tarkoituksena on suojata kuluttaja terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Laki myös takaa elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyden. Suomessa elintarvikevalvonta on erittäin korkealla tasolla. Elintarvikealan yrityksille lainsäädännön seuraaminen on ehdoton välttämättömyys. Toimijoilla on velvollisuus ottaa selvää toimintaansa koskevista säädöksistä. Viranomaisten kiinnittäessä huomiota laiminlyönteihin ei tietämättömyyden taakse voida piiloutua.

Suurin vaikeus lain kirjaimen täyttämisessä on se tosiasia, että yksittäistä elintarviketoimialaa koskevat vaatimukset on ripoteltu useisiin eri säädöksiin. Oikeiden säännösten löytäminen pykäläviidakosta on äärimmäisen vaikeaa, etenkin jos ei tiedä mitä etsii.

Esimerkistä käyvät pakkausmerkintävaatimukset. Niitä koskevat omat asetuksensa ja lainsäädäntönsä, mutta se, miten asiat pitää selosteessa kertoa on määritelty erikseen toimialakohtaisesti. Pakkausmerkintöjä koskevat säädökset koskevat muun muassa yleisiä merkintöjä, tuotteiden määritelmiä, luomumerkintöjä, terveysväitteitä ja alkuperämerkintöjä. Vaikeudet kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän erilaisia tuotteita yritys tarjoaa.

Lawly elintarvikelainsäädäntö elintarvike toimiala vaatimusten hallinta

LAWLY-palvelu auttaa ymmärtämään ja seuraamaan elintarvikelainsäädännön monimutkaisia säädöksiä.

 

LAWLY on paras työkalu säädössuon raivaamiseen

Elintarviketurvallisuus- ja laatujärjestelmät edellyttävät menettelytapoja, joilla säädöksiä ja niiden täyttymistä seurataan. Pelkkä lain noudattaminen ei siis riitä, vaan se on pystyttävä myös osoittamaan. Tähän tarpeeseen ei ole Lawlya parempaa työkalua.

LAWLY-palvelussa säädökset on purettu vaatimuksiksi. Palvelussa valitaan toimiala, minkä jälkeen palvelu esittää yrityksen omaa toimintaa koskevia tarkentavia kysymyksiä. Lopputuloksena palvelussa näkyvät vain ne nimenomaiset vaatimukset, jotka yrityksen on toiminnassaan täytettävä.

Lakikieli on usein monimutkaista, sillä sen on oltava yksiselitteistä. Lakitekstin koukerot on Lawlyssa kirjoitettu auki selkeämpään muotoon. Kyse ei ole lain tulkitsemisesta vaan lakikielen yksinkertaistamisesta.

Vaatimusten täyttymisen seuranta ja dokumentointi käy Lawlyssa vaivatta. Käyttöliittymä ilmoittaa värikoodein tilanteen kunkin vaatimuksen kohdalla. Lisäksi LAWLY lähettää automaattisesti viestin muuttuneista säädöksistä sekä tulossa olevista muutoksista, jolloin reagointiaikaa on enemmän. Palvelu tulostaa raportin, joka kelpaa todisteeksi toiminnan lainmukaisuudesta niin viranomaisille kuin yrityksen johtoryhmälle.

Elintarvikelainsäädännön seurantakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä alan huippuasiantuntijoiden Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy:n kanssa. Katso video sisältökokonaisuudesta.

 

Älä huku säädösten suohon. Ota LAWLY käyttöön ja hengitä laillisen toiminnan raikasta ilmaa.

Viimeisimmät artikkelit