Liikenneturvallisuus ja ympäristöhaitat kulkevat käsi kädessä – niin hyvässä kuin pahassa

Liikenneturvallisuus ja ympäristöhaitat kulkevat käsi kädessä – niin hyvässä kuin pahassa

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Ajankohtaista

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen ovat saavutettavissa samoilla toimenpiteillä. Toisaalta toimenpiteet voivat olla ristiriidassa keskenään: turvallisuuden kohentuessa saattavat liikenteen päästöt kasvaa ja päinvastoin.

Liikenneturvallisuus voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen:

  1. ajoneuvoturvallisuuteen,
  2. kuljettajaturvallisuuteen ja
  3. liikenneväyläturvallisuuteen.

Lainsäädännön tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja samalla vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Ajoneuvolainsäädännössä ympäristöhaittoihin puututaan muun muassa ajoneuvojen teknisistä vaatimuksista, käytöstä ja hyväksymisestä annetuilla laeilla. Lainsäädännön seuraamista ja sen asettamien vaatimusten toteuttamista mutkistaa se, että ajoneuvojen tekniset vaatimukset tulevat pääosin EU-lainsäädännöstä tieliikenteen ollessa puolestaan osittain kotimaisen sääntelyn piirissä.

Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys kuljetusyritysten toiminnan ehtoina

Kuljetusalan yrityksissä vastuullisuus niin turvallisuus-, laatu- kuin ympäristöasioissa on toiminnan perusta. Liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden huomiointi ja tuominen käytäntöön tieliikenteessä tapahtuvaan työhön ovat menestyksekkään yrityksen elinehto.

Liikenteen turvallisuuden edistäminen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ovat kestävän liikenteen tärkeimmät laissa määritellyt tavoitteet. Kuljetusalan työtavat, käytännöt ja toimenpiteet määrittävät näiden tavoitteiden toteutumisen käytännössä. Vaikeinta on niiden yhteen sovittaminen, sillä turvallisuusnäkökohdat ovat ymmärrettävästä syystä yleensä ensisijaiset. Pitkällä tähtäyksellä ympäristöhaittojen sivuuttaminen on kuitenkin vaarallista. Ratkaisun löytäminen tähän ristiriitaan tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan merkittävästi kuljetusalaan sekä sitä ohjaavaan lainsäädäntöön.

lawly-liikenneturvallisuus-kuljetusyrityksen-toiminnan-ehto

Liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat kuljetusyritysten toiminnan ehtoina

Trafin teettämässä tutkimuksessa keskeisimmiksi toimenpiteiksi on määritelty ne, joiden kautta saadaan voimakkaimmat synergiat turvallisuus- ja ympäristövaikutusten välillä. Niitä ovat muun muassa ajoneuvokannan uusiutumisen edistäminen, joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen, nopeudenhallintajärjestelmien kehittäminen, ennakkoivan ja taloudellisen ajotavan edistäminen sekä tavarakuljetusten täyttöasteen kasvattaminen.

LAWLY kuljetusyritysten apuna

Ajoneuvolainsäädäntö on kiistatta mutkikas johtuen kansallisten lakien ja Euroopan unionin asettamien vaatimusten rinnakkaisuudesta. LAWLY sisältää ajoneuvoja ja tieliikennettä koskevat laki- ja säädöskokonaisuudet ja räätälöi niistä juuri sinun yritystäsi koskevan vaatimuskokonaisuuden. Palvelussa voidaan myös määritellä muita toimintaa ohjaavia vaatimuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi juuri organisaation omiin turvallisuus- ja ympäristöstandardeihin ja -linjauksiin. Seuraamalla Lawlyn avulla sekä lakia että omia vaatimuksiaan kuljetusyritys voi tunnistaa kehitystarpeensa ja edistää vastuullisuutta toiminnassaan.

 

Aja laillisen ja vastuullisen toiminnan valtatietä kohti auringonlaskua.
Kokeile Lawlya ilmaiseksi 30 päivän ajan.

Viimeisimmät artikkelit