LAWLY-palvelusta löytyy henkilöstöjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö

LAWLY-palvelusta löytyy henkilöstöjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö

Kirjoittanut: Fenia Niemitz Aihe: Ajankohtaista

Työ- ja henkilöstölainsäädännöllä pyritään edistämään työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä erilaisissa työhyvinvointia koskevissa asioissa sekä varmistamaan henkilöstölle annettavat riittävät tiedot yrityksen tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tavoitteena on myös parantaa työntekijöiden asemaa esimerkiksi kehittämällä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan sekä asemaansa yrityksessä. 

Kehitämme Lawlya jatkuvasti ja otamme asiakastoiveet aina vakavasti. Meiltä on säännöllisesti toivottu HR-lainsäädännön lisäämistä Lawlyyn. Nyt toivomukseen on vastattu.  

LAWLY on sisältänyt jo aiemmin työsuojeluun ja -turvallisuuteen sekä henkilöstön tietosuojaan liittyvät osakokonaisuudet, jotka täydentyvät nyt koko henkilöstöjohtamisen vaatimuskokonaisuudella. Lawlyn avulla varmistut nyt helposti ja systemaattisesti, että toiminta täyttää henkilöstöön liittyvät vaatimukset ja velvoitteet.  

Lawlysta löydät yrityksiä koskevat keskeiset HR-vaatimukset muun muassa seuraavien lakien ja asetusten osalta: 

  • Työaikalaki 
  • Työsopimuslaki 
  • Vuosilomalaki 
  • Vuorotteluvapaalaki 
  • Yhdenvertaisuuslaki 
  • Laki työriitojen sovittelusta 
  • Laki työntekijöiden lähettämisestä 
  • Opintovapaalaki 
  • Palkkaturvalaki 

Tutustu täältä tarkemmin Lawlyn henkilöstöjohtamiseen liittyvään lainsäädäntö-palveluun. 

Viimeisimmät artikkelit