LAWLY-palvelu vapauttaa resursseja varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen

LAWLY-palvelu vapauttaa resursseja varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Referenssit

Hämeen Autovaruste Oy:n toimialaa ovat henkilöautojen myynti sekä varaosa- ja huoltopalveluiden tarjoaminen. Vuosituhannen alussa yritys siirtyi noudattamaan ISO 14001 -ympäristöstandardia, jolloin itseauditointien yhteydessä havaittiin puutteita lainsäädännön seurannassa. Yrityksen toimintaa koskevien vaatimusten paikallistaminen ja tulkitseminen osoittautui ylivoimaiseksi tehtäväksi pelkästään Finlex-tietokantaa käyttämällä. Ongelmia oli myös vaatimusten täyttymisen arvioinnin dokumentoinnissa.

Yrityksen tarpeissa oli löytää yhteistyökumppani, joka kokoaisi liiketoimintaa koskevat lait ja säädökset sekä esittäisi, mitä konkreettisia toimenpiteitä vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan. Ratkaisun tähän tarpeeseen tarjosi LAWLY.

Hämeen Autovaruste Oy:n yhteistyö Lawlyn kanssa käsitti ensin ympäristölainsäädännön seurannan. Yhteistyö syveni yrityksen otettua käyttöön ISO 9001 -laatustandardin, minkä toteuttamisessa Lawlylla oli keskeinen rooli.

LAWLY-palvelun merkittävin hyöty on ollut siinä, että sen käyttöönoton myötä lakimuutosten seurannasta ja niihin reagoinnista on tullut rutiinia, joka hoituu ilman suurempia ponnistuksia. Vaikutukset heijastuvat yrityksen koko toimintaan. Ahti Räsänen, myynti- ja kehitysjohtaja, Hämeen Autovaruste Oy:

– Lainsäädännön eri osa-alueiden seuranta ja vaatimusten täyttymisen arviointi on vastuutettu yrityksessä eri osastoille ja henkilöille. Tällä tavoin olemme pystyneet varmistamaan, että tarvittava tieto on niiden henkilöiden saatavilla, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Samalla olemme voineet vapauttaa muun henkilöstön resursseja varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen.

Vaatimusten hallinta Lawlyssa vapauttaa arvokkaita resursseja liiketoimintaan.

Ota LAWLY koekäyttöön ilmaiseksi.

Viimeisimmät artikkelit