Tietosuojavastaava

Pelottaako tietosuoja-asetus?

Tietosuojavastaavana tehtävänäsi on toimia ensisijaisesti rekisterinpitäjän tukena ja auttaa rekisterinpitäjää lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa. Tehtäviisi kuuluu myös asiantuntija-avun antaminen sekä organisaation henkilöstölle että organisaation johdolle tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Toimit myös organisaatiossa henkilötietojen käsittelyä valvovana tahona sekä yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin, kuten tietosuojavaltuutettuun.

Lawlyn avulla saat helposti selville mitkä ne toimintaa koskevat todelliset lakisääteiset vaatimukset ovat ilman, että sinun tarvitsee kahlata läpi satoja sivuja lakitekstiä. Kun lainsäädäntö päivittyy, saat automaattisesti ilmoituksen oleellisista muutoksista, jolloin voit käydä tarkastamassa muuttuneet vaatimukset, ja pystyt hyvissä ajoin ja luottavaisin mielin valmistautumaan isoihinkin muutoksiin kuten tietosuoja-asetukseen.

Jätä vaatimusten seuraaminen Lawlylle, ja keskity itse laittamaan yrityksen tietosuoja kuntoon.

Ota LAWLY heti käyttöön täältä!

Viimeisimmät artikkelit