Tietohallintopäällikkö

Riskit haltuun

Tietohallintopäällikkönä (CIO, ICT director, Business IT manager) johdat yrityksen tietohallintoa ja olet myös tietohallinnon edustaja organisaation johdossa. Tehtäväsi edellyttää kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia, päätöksentekokykyä sekä ennen kaikkea liiketoimintaymmärrystä.

Vastuualueesi on laaja ja moniuloitteinen: se on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja hallintoa, mutta toisaalta sen vaikutukset ulottuvat niin hankintaan ja toimittajayhteistyöhön, projekteihin ja kehittämiseen kuin palveluiden johtamiseenkin. Ja vaatimuksia tulee monesta suunnasta, esimerkiksi tiedon turvaaminen on jossain määrin jopa laissa säädeltyä.

Lawlyn avulla saat helposti selville mitkä ne toimintaa koskevat todelliset lakisääteiset vaatimukset ovat ilman, että sinun tarvitsee kahlata läpi satoja sivuja lakitekstiä. Kun lainsäädäntö päivittyy, saat automaattisesti ilmoituksen oleellisista muutoksista, jolloin voit käydä tarkastamassa muuttuneet vaatimukset, ja pystyt hyvissä ajoin ja luottavaisin mielin valmistautumaan isoihinkin muutoksiin kuten tietosuoja-asetukseen. Mittaristojen avulla pysyt asioiden päällä, ja pystyt esimerkiksi vertailemaan eri investointien tai uusien toimintatapojen vaikutusta yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuuteen (compliance).

Ja mikäli toimittajillasi on myös LAWLY käytössä, pääset näkemään myös heidän osaltaan millä tolalla asiat ovat.

Jätä vaatimusten seuraaminen Lawlylle, ja keskity itse tekemään tietohallinnosta kilpailuetu yritykselle.

Ota LAWLY käyttöön täältä!

Viimeisimmät artikkelit