Omistajaohjaaja / omistaja

Yritystesi arvo nousuun

Omistaminen vaatii tietoa, taitoa ja intohimoa. Omistajana tehtäväsi on katsoa ja ohjata asioita pitkäjänteisesti. Omistajuuden puuttuminen vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen menestymiseen.

Vaatimustenmukaisuus (compliance) vaikuttaa yhä enenevässä määrin yrityksen arvoon. Viranomaista vaatiman omavalvonnan määrä kasvaa, ja toimittajaketjuilta vaaditaan yhä enemmän erilaisia sertifikaatteja, raportteja, läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Puhumattakaan erilaisiin yritysjärjestelyihin liittyvistä due diligence -prosesseista.

Lawlyn avulla pysyt selvillä yritystesi kyvystä tuottaa tuotteita tai palveluja, jotka täyttävät kaikki asiakas-, viranomais- sekä omistajan omat vaatimukset. Mittaristojen avulla näet mitkä osa-alueet vaativat kehittämistä, ja pystyt esimerkiksi arvioimaan eri investointien vaikutusta toimintaan. Yhdellä mittaristolla näet kaikkien omistamiesi ja/tai ohjauksessasi olevien yritystesi tilanteen reaaliajassa ja voit seurata ja vertailla yritysten tilannetta. Pysyt selvillä liiketoimintaan oleellisesti vaikuttavista muutoksista, riskit pysyvät hallussa, voit luottavaisin mielin ohjata toimintaa ja tätä kautta Sinulla on edellytykset tehdä parempaa liiketoimintaa.

Kun Lawlyn avulla perusasiat pysyvät helposti ja pienellä vaivalla kunnossa, vapautuu sinulta ja yrityksen johdolta aikaa niihin todellista kilpailukykyä ja asiakkaille lisäarvoa tuottaviin asioihin.

Oletko ostamassa tai myymässä yritystä?

Due Diligence -prosessit ovat usein raskaita ja aikaa vieviä. Lawlyn avulla helpotat prosessia: toiminnan vaatimusten mukaisuus selviää suoraan vaatimusrekisteristä, ja muutkin selvitettävät asiat ja vastaukset löytyvät yhdestä paikasta, ovat kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä helpdeskiimme ja pyydä esittely.

Ota LAWLY kokeiltavaksi tästä!

Viimeisimmät artikkelit