HSEQ -päällikkö

HSEQ -Päällikkö

Toimenkuvaasi kuuluu yleisesti ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön vaatimusten tunnistaminen sekä vaatimusten täyttymisen arviointi. Lisäksi johtamisjärjestelmien (9001/14001/18001/…) ylläpito ja kehittäminen kuuluu yleensä vastuullesi. Vaatimuksia on siis paljon. Kemikaalien käyttöä ja varastointia, jätehuoltoa, työ- ja pelastusturvallisuutta koskevia vaatimuksia on yli tuhat riippuen yrityksesi toiminnan luonteesta. Lisäksi täytyy huolehtia, että standardien vaatimukset täyttyvät.

Tämä tarkoittaa, että joudut ensin selvittämään toimintaa koskevat lait ja asetukset, sekä määrittämään millaisia vaatimuksia nämä säädökset toiminnallenne asettavat. Sitten on vielä arvioitava, täyttyykö vaatimukset käytännössä. Kaikki tämä tieto pitää pystyä pitämään ajan tasalla siten, että ulkoinen auditoijakin sen hyväksyy.

LAWLY tekee kaiken tämän puolestasi. Sinun täytyy vain kertoa perustiedot yrityksestänne ja toiminnastanne ja LAWLY laatii toimenkuvaasi koskevan vaatimusrekisterin ympäristöja työsuojelulainsäädännön vaatimuksista.  Vaatimusrekisteriin voit suorittaa vaatimusten täyttymisen arvioinnin kirjaamalla omia muistiinpanoja, osoittamalla vaatimuksia eri vastuuhenkilöille sekä tekemällä suunnitelmia vaatimusten täyttymiseksi. Tämän jälkeen LAWLY kertoo sinulle kuinka hyvin vaatimukset täyttyvät osa-alueittain.  Lisäksi voit aina tarvittaessa kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.

LAWLY on tuttu myös ulkoisille arvioijille, sillä useimmat heistä käyttävät itsekin Lawlya.

Ota palvelu heti kokeiltavaksi!

 

 

Viimeisimmät artikkelit