Johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset LAWLY-palvelussa

Johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset LAWLY-palvelussa

Kirjoittanut: Fenia Niemitz Aihe: Ajankohtaista

LAWLY-palvelun pohjimmainen ajatus on aina ollut tarjota mahdollisimman helposti ymmärrettävää sisältöä hankalaksi koetuista aiheista. Olemme pyrkineet suodattamaan lainsäädännöstä keskeiset kohdat ja kirjoittamaan ne selkokielellä konkreettisiksi vaatimuksiksi. Tämä tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden muodostaa käsityksen toimintaa sitovista lakivelvoitteista.

Julkaisemme palvelussamme yleisempien johtamisjärjestelmästandardien vaatimuskriteeristöt, joiden avulla voidaan varmistua johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta. Julkaisu tapahtuu elokuussa. Johtamisjärjestelmästandardit ovat toimialariippumattomia, mikä on johtanut siihen, että niissä käytetty kieli ja termistö koetaan usein vaikeaselkoiseksi. Voi olla vaikea ymmärtää, mitä standardivaatimuksilla konkreettisesti tarkoitetaan. Tarjoamme palvelullamme helpotusta standardien sisällön ja mm. niiden asettamien dokumentointivaatimusten hahmottamiseen.

Yhdistämällä nämä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjohtamisen vaatimussisällöt LAWLYN auditointityökaluun, saadaan erinomainen työkalu johtamisjärjestelmän tason ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Mikäli organisaatio suunnittelee johtamisjärjestelmän käyttöönottoa, toimii GAP-arviointi erinomaisena lähtötilanteen kartoituksena ja sen tulokset tarjoavat valmiin työlistan tarvittavista toimenpiteistä sertifiointivalmiuden saavuttamiseksi. Sertifioiduille organisaatioille uudet ominaisuudet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden esimerkiksi uudistaa sisäisen auditoinnin menettelyjä. Palvelumme on ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001-standardien mukainen.

Tarjoamme myös johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Voimme auttaa mm. GAP-arviointien tai organisaation sisäisten auditointien toteuttamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut standardisisältöjen koekäytöstä jo nyt, voit pyytää lisätietoja osoitteesta kari.rinkinen@ramboll.fi

Viimeisimmät artikkelit