Energiatehokkuuslain määräaika lähestyy

Energiatehokkuuslain määräaika lähestyy

Kirjoittanut: Fenia Niemitz Aihe: Ajankohtaista

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen ja tehokas energiankäyttö ovat avainasemassa yritysten kasvatettaessa kilpailukykyään maailmassamme, jossa luonnonvaroista käydään kilpailua ja monet niistä uhkaavat jopa loppua. Vuoden 2015 alussa voimaan tullut Energiatehokkuuslaki (1429/2014) asettaa suurille yrityksille velvoitteen energiankulutuksensa kartoittamisesta ja energiansäästöpotentiaaliensa tunnistamisesta. Laki velvoittaa kyseiset yritykset tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäiset, vuonna 2015 tehdyt, lakisääteiset katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä.  

KETÄ ENERGIATEHOKKUUSLAINSÄÄDÄNTÖ KOSKEE?

Energiatehokkuuslain velvoitteet koskevat suuria yrityksiä toimialasta riippumatta. Suureksi yritykseksi* määritellään yritys tai konserni, jonka  

 • Työntekijämäärä on yli 250 tai  
 • Liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.  

Huomioitavaa on, että energiankäytön määrä ei ratkaise yrityksen kokoa tai esimerkiksi yrityskatselmuksen pakollisuutta.  

*Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut henkilömäärät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys tai konserni määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat lain velvoitteiden piiriin. 

MITÄ ENERGIATEHOKKUUSLAKI VAATII MEILTÄ?

Energiatehokkuuslaki vaatii suuria yrityksiä tarkastelemaan koko yrityksen energiaprofiilia ja energiansäästömahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Vaatimusten täyttämiseen yrityksellä on neljä eri vaihtoehtoa:  

 • Yrityksen energiakatselmus + lainsäädännön edellyttämä määrä kohdekatselmuksia  
 • Sertifioitu ISO 50 001  
 • Sertifioitu ISO 14 001 + Sertifioitu Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+)  
 • Energiatehokkuussopimus + Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) 

Tämän lisäksi yrityksen tulee nimetä yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys toimia tehtävässään. Pätevöitynyt vastuuhenkilö voi olla joko omasta yrityksestä tai palvelun voi ostaa palveluntuottajalta. 

MIKÄ ON YRITYKSEN ENERGIAKATSELMUS?

Yrityksen energiakatselmus edellyttää yrityskatselmusta ja kohdekatselmuksia. Yrityskatselmuksessa tarkastellaan yrityksen Suomessa olevien toimipisteiden ja toimintojen energiankäyttöä yleisellä tasolla. Yrityskatselmuksessa kuvataan yrityksen energiakulutusprofiili esittämällä mm. yrityksen energiankäyttö, sen jakauma eri kulutuskohteisiin ja energialajeihin sekä tiedot toteutetuista ja suunnitelluista kohdekatselmuksista. Näin saadaan selkeä kokonaiskuva yrityksen energiaprofiilista energiansäästömahdollisuuksien tarkastelun tueksi. 

Yritys voi lainsäädännön asettamissa rajoissa itse valita kohteet, joihin kohdekatselmukset toteutetaan. Kohdekatselmusten avulla yritys saa yksityiskohtaista tietoa valitsemiensa kohteiden energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Kohdekatselmusten määrä, sisältö ja vähimmäisvaatimuksista on määritetty lain nojalla annetuissa asetuksissa.   

RAMBOLL ON ASIANTUNTIJASI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISESSÄ

Toimimme apunasi Energiatehokkuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimusten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa:  

 • LAWLY-palvelu vaatimusten tunnistamiseen ja hallintaan 
 • Asiakaskohtaiset vaatimusten arvioinnit ja toimenpiteiden suunnittelu  
 • Yrityksen energiakatselmukset ja kohdekatselmukset  
 • Yrityksen energiakatselmusten vastuuhenkilö –palvelu 
 • Toimintajärjestelmän tasokartoitukset (ISO 14 001 / ETJ+ / ISO 50 001)  
 • Toimintajärjestelmän kehitysprojektit tasokartoitusten pohjalta 
 • Sisäiset auditoinnit ja sertifiointiin valmistavat esiauditoinnit 

Tarjoamme teille selkeän ja tehokkaan prosessin sekä pätevän ja kokeneen tiimin valjastamaan lain  vaatimukset yrityksesi kilpailueduksi.  

 

Lisätietoja:  

Jukka Jalovaara Senior Advisor +358 (40) 7218815 jukka.jalovaara@ramboll.fi  

Markku Ahonen Johtava asiantuntija +358 (50) 4418010 markku.ahonen@ramboll.fi  

Antti Ilvonen HSEQ Manager +358 (50) 4330852 antti.ilvonen@ramboll.fi

Viimeisimmät artikkelit