Jatkuvuuden hallinta ja auditoinnit yrityksen toiminnan kehittämisen moottorina

Jatkuvuuden hallinta ja auditoinnit yrityksen toiminnan kehittämisen moottorina

Kirjoittanut: Fenia Niemitz Aihe: Ajankohtaista

Tammikuussa 2019 julkaisemme uuden Jatkuvuuden hallinta -kokonaisuuden, jonka avulla yritykset voivat paremmin varmistaa liiketoimintansa ja toimintojensa jatkuvuuden. Uusi kokonaisuus tuo vaatimustenhallinnan rinnalle työkalut auditointien ja katselmointien, sidosryhmä- ja riskikartoituksien tekemiseen sekä keskeneräisten tehtävien hallintaan.

Auditoinnit ja Löydökset -osion avulla voit hallita – luoda, suunnitella ja aikatauluttaa – sisäisiä auditointeja, katselmuksia ja tarkastuksia. Auditoinneissa esille tulee asioita, missä yrityksellä on kehittämisen varaa. Parhaimmassa tapauksessa ne toimivatkin yrityksen toiminnan kehittämisen työkaluna. Tämä pätee ainoastaan silloin kun auditoinneissa esiin tulleet asiat otetaan työlistalle, niiden korjaamiseksi tehdään suunnitelma, joka vastuutetaan ja jolle asetetaan aikataulu ja jonka toteutumista seurataan.

Lawlyssa voit valita vaatimusrekisteristä auditointiin auditoinnin kohteena olevat vaatimukset, tai sitten voit käyttää työkaluja ilman vaatimusrekisteriä, esimerkiksi turvalisuuskävelyllä havaintojen kirjaamiseen mobiililaitteella reaaliajassa. Auditoinnissa esiin tulevat havainnot, poikkeamat, kehitysehdotukset ja riskit kirjataan auditoinnin aikana suoraan Lawlyyn, missä löydöksiä on helppo hallita ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu, vastuutus, aikataulutus ja seuranta voidaan kätevästi suorittaa. Kaikista merkittävistä muutoksista pidetään kirjaa, ja löydöksiin voidaan kirjata kommentteja sekä lisätä liitteitä ja tunnisteita hallintaa helpottamaan.  Ja mittariston avulla kokonaiskuvan hahmottaminen ja seuranta on helppoa.

Uudistuneessa Riskienhallinta -osiossa voit tunnistaa, käsitellä ja vastuuttaa yrityksen työturvallisuus-, ympäristö- ja liiketoimintariskejä. Kaikista merkittävistä muutoksista pidetään kirjaa, ja löydöksiin voidaan kirjata kommentteja sekä lisätä liitteitä ja tunnisteita hallintaa helpottamaan. Riskejä voidaan tunnistaa ja lisätä suoraan Lawlyn eri osioissa; esimerkiksi vaatimusrekisterissä voidaan tunnistaa ja kirjata tiettyyn vaatimukseen liittyviä riskejä, ja uudessa Sidosryhmät -osiossa voit suorittaa yrityksen sidosryhmäkartoituksen, visualisoida riippuvuuksia sekä kartoittaa sidosryhmiin liittyviä riskejä. Ja kuten edellä: mittariston avulla riskienhallinnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja seuranta on helppoa.

Kun löydökset on tehty ja riskit tunnistettu, tarvitaan korjaavia ja muita toimenpiteitä. Tehtävät -osion avulla voi suoraan Lawlyssa hallita Jatkuvuuden Hallintaan liittyviä tehtäviä. Tehtävien suunnittelu, vastuutus, aikataulutus ja seuranta on helppoa Kanban-taulun, tehtävälistojen ja mittariston avulla, ja käyttö onnistuu myös mobiililaitteella.

 

Viimeisimmät artikkelit