Asiakasreferenssi: Synthomer Finland Oy

Asiakasreferenssi: Synthomer Finland Oy

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Referenssit

Kemianteollisuudessa toimiva Synthomer Finland Oy valmistaa styreenibutadieenilatekseja, joita käytetään muun muassa paperi- ja kartonkiteollisuuden pigmenttipäällysteiden sideaineina.

Lainsäädännön seuranta on yrityksen toiminnalle välttämätön osa-alue. Seurantaan yritys tarvitsee palvelun, joka kokoaa yhteen alaa koskevan lainsäädännön. Palvelun on tunnistettava lainsäädännön vaatimukset ja otettava selkeästi kantaa niiden täyttymiseen. Lisäksi Synthomerin tulee saada tietoa lainsäädännön muutoksista sekä valmisteilla olevista laeista.

Näitä tarpeita varten tarvitaan järjestelmä, jota hyödyntää johdon katselmuksissa ja joka on helposti auditoitavissa. Mikä tärkeintä, järjestelmän on oltava niin selkeä ja helppokäyttöinen, että satunnainenkin käyttäjä löytää tarvitsemansa sekä ymmärtää lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Synthomer tunnisti vaatimuksien seurantaan sekä hallintaan kohdistuvan haasteen ja lähti hakemaan ongelmaansa kehittynyttä ja nykyaikaista ratkaisua.

Panu Kangas, SHEQ Manager, Synthomer Finland Oy:

“Kokeilimme LAWLY:n palvelua ensin pari kuukautta. Kokeilujakson aikana vakuutuimme palvelun sopivuudesta meille ja teimme sopimuksen jatkuvasta käytöstä. Hyödynsimme käyttöönoton yhteydessä mahdollisuuden LAWLY:n tarjoamaan asiantuntijapäivään, jossa saimme perehdytyksen juuri meille räätälöityyn lainsäädäntöpalveluun.”

“Olemme käyttäneet LAWLY:n palveluita vuodesta 2015 eli nyt kahden vuoden ajan. Olemme tyytyväisiä palveluun ja sen kehitykseen kokonaisuutena. Olemme saaneet sen, mitä haimme.”

“Vuonna 2017 otamme käyttöön uudistetut ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 –standardit. LAWLY:n asiantuntijan kanssa olemme tehneet johtamisjärjestelmän GAP-analyysin, mistä on ollut paljon apua muutosprojektin läpiviemiseen.”

Viimeisimmät artikkelit